[1]
มั่นประเสริฐช., ปันธิยะพ., และ ชื่นวงศ์พ., การศึกษาวิเคราะห์ความรักในพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต, jpa, ปี 3, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2021.