มั่นประเสริฐช.; ปันธิยะพ.; ชื่นวงศ์พ. การศึกษาวิเคราะห์ความรักในพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต. วารสารปรัชญาอาศรม, v. 3, n. 2, 30 dez. 2021.