กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลโลกวัชชะกับการบัญญัติพระวินัยในพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF