กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวคิดเสรีภาพและการเลือกในปรัชญา ฌอง-ปอล ซาร์ตร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF