ผู้ดูแลหลักวารสาร

พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ
โทรศัพท์ 0962989554